วันอังคารที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2556

แผนโครงการพัฒนาการดำเนินงาน To Be Number One ในโรงเรียน อำเภอโซ่พิสัยปี 2556

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโซ่พิสัยได้ดำเนินงานตามโครงการพัฒนาการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE ในโรงเรียนประจำปี 2556
ดูแผนปฎิบัติงาน