วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2556

แผนปฏิบัติงานตามโครงการหมู่บ้านสะอาด ปราศจากลูกน้ำยุงลาย รอบที่ 1

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโซ่พิสัยได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมปฏิบัติงานตามโครงการหมู่บ้านสะอาด ปราศจากลูกน้ำยุงลาย รอบที่ 1
ดูแผนปฏิบัติงาน