วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2556

งานอบรม อสม.เชี่ยวชาญปี 2556

งานอบรม อสม. เชี่ยวชาญปี 2556 ที่ห้องประชุมโรงพยาบาลโซ่พิสัย
ดูภาพงาน