ทำเนียบบุคลากร


นายวิชัย ศรีผา
สาธารณสุขอำเภอโซ่พิสัย


นางสาวนฤมล อุดมเดช
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

นายจิรวัฒน์ ธิราชรักษ์
นักวิชาการสาธารณสุข


นายสถิตชัย ภูภาดเขียว
ผู้ช่วยการเงิน

นางสาวสกิตย์พร วงศ์คำจันทร์
พนักงานบันทึกข้อมูล


นางบุญถม ตรีรัตน์
พนักงานประจำตึก