ติดต่อเรา

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโซ่พิสัย
ตำบลโซ่ อำเภอโซ่พิสัย
จังหวัดบึงกาฬ 38170

Tel: 042-485142
Fax: 042-485142
อีเมลล์ sophisai2008@gmail.com