โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนเค็ง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนเค็ง
บ้านโนนเค็ง ต.คำแก้ว
อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ
38170

Tel. 0833582535