โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบัวตูม

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบัวตูม
ต.บัวตูม อ.โซ่พิสัย
จ.บึงกาฬ 38170

Tel. 0885097533