โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเหล่าทอง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเหล่าทอง
ต.เหล่าทอง อ.โซ่พิสัย
จ.บึงกาฬ 38170

Tel. 042-485898