โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาขาม

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาขาม
บ้านนาขาม ต.ศรีชมภู
อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ
38170