โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลถ้ำเจริญ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลถ้ำเจริญ
บ้านห้วยสะอาด ต.ถ้ำเจริญ
อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ
38170

Tel. 042-901125