โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านาเหว่อ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านาเหว่อ
บ้านนาเหว่อ ต.บัวตูม
อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ
38170