โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีชมภู

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีชมภู
ต. ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย
จ.บึงกาฬ 38170