โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนเสียด

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนเสียด
บ้านดอนเสียด ต.คำแก้ว
อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ
38170

Tel. 042-901119