โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำแก้ว

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำแก้ว
บ้านคำแก้ว ต.คำแก้ว
อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ
38170

Tel. 042-026032