โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองพันทา

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองพันทา
ต.หนองพันทา อ.โซ่พิสัย
จ.บึงกาฬ 38170