โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนสวาง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนสวาง
บ้านโนนสวาง ต.ถ้ำเจริญ
อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ
38170

Tel. 042-901120