วันพุธที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2556

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโซ่พิสัย นำโดยนายวิชัย ศรีผา สาธารณสุขอำเภอโซ่พิสัย และเจ้าหน้าที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอโซ่พิสัย โดยในงานได้มี่การร่วมดื่มน้ำสาบาน และกล่าวคำปฏิญาณตนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ดูรูปภาพกิจกรรม